Skador på paket & ej uthämtade paket

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.
Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 299kr för vårt arbete med hantering av varorna.

Tänk även på att skador på produktens kartong/påse gör att produkten i sig kan bli osäljbar och gör att vi inte kan godkänna en retur. Du som kund har skyldighet att se till så att produkten och dennas förpackning inte skadas i transporten tillbaka till oss vid en retur.
Vid retur så ska produkten skickas i emballage i form av påse, kartong eller liknande förpackning. Man får ej klistra frimärken, fraktetiketter eller annat direkt på produktens förpackning.